Monthly Archive: november 2014

Reprezentácia obrazu

Obraz je možné reprezentovať vo všeobecnosti viacerými spôsobmi. V počítačovej grafike, konkrétne v našom prípade budeme používať dvojrozmerný obraz bodov s obmedzenými rozmermi, matematicky definovaný ako karteziánsky súčin dvoch spojitých intervalov, ktoré vymedzujú rozsah...

Úvod

Článkov o počítačovej grafike je na internete pomerne veľké množstvo. Väčšinou však popisujú počítačovú grafiku použitím rôznych grafických API, najčastejšie priemyselnými štandardmi OpenGL alebo DirectX. Menej sa už zaoberajú matematikou na pozadí, počítačovou geometriou,...