Monthly Archive: december 2014

Analytická geometria

Metodiky tejto geometrie budú najdôležitejšie pri popisovaní realistického znázorňovania priestorových objektov. Analytická geometria je metóda, pri ktorej sú geometrické objekty charakterizované číselnými údajmi, a potom na základe toho sú odvodzované geometrické vlastnosti daných objektov....

Matematické štruktúry a priestory

Matematiku je možné nájsť v mnohých oblastiach vedy a techniky, pričom jednou z oblatí, kde sa vyskytuje vo väčšej miere je informatika. Samotná informatika sa delí na ďalšie oblasti, ktorých je pomerne veľké množstvo....