Monthly Archive: január 2015

Reprezentácia geometrických objektov

Možností ako reprezentovať geometrické objekty je niekoľko. To, ktorý spôsob použijeme závisí na tom, čo chceme zobrazovať a ako chceme s danými objektmi manipulovať. Niekedy nám stačí zobraziť len pár hlavných bodov objektu, inokedy...

Farebné priestory

Problematika farieb všeobecne je pomerne zložitá. Doposiaľ už vznikli rôzne druhy farebných modelov a to nie len, čo sa týka počítačov a ich najčastejšou zobrazovacou jednotkou monitora, ale aj farebných priestorov (alebo tiež modelov)...