Monthly Archive: marec 2015

Údržba kódu: Funkcie

Funkcie sú vo všeobecnosti v akomkoľvek programovacom jazyku najdôležitejšou časťou. Bez nich by sa programy písali zložitejšie a niektoré konštrukcie by ani nebolo možné adekvátne napísať, nehovoriac o tom, že by sa takýto kód...

Údržba kódu: Názvy

Kedysi sa názvam nevenovalo toľko pozornosti ako je tomu v dnešnom svete objektovo-orientovaného programovania. Teraz už záleží na každej banalite a z rôznych strán je možné počuť, čo všetko bude mať v budúcnosti nedozrierne...

Údržba kódu

Programátorom niekedy zaberie veľa času, kým niečo vôbec nejak naprogramujú a niekedy ešte viac času, kým to začne fungovať podľa predstáv celkovej architektúry. Asi najhoršie je situácia, keď máte niečo naprogramovať do prevzatého programu,...

Lambda kalkul II.

-kalkul je možné implementovať napr. v jazyku C++ alebo C#. Zvolil som jazyk C#, pretože popisovať lambda kalkul v jazyku C++ sa mi zdá ťažkopádne z hľadiska prvotného pochopenia. V jazyku C# je možné...

Lambda kalkul I.

Lambda kalkul (-kalkul) je formálny systém a výpočtový model používaný v teoretickej informatike a matematike. Je základom tzv. funkcionálnych programovacích jazykov, čiže analyzuje funkcie ako výpočet. Považuje sa za jednoduchý programovací jazyk. V troch...

Asociačné pamäte

Asociačná pamäť neurónovej siete je sieť, v ktorej sú váhové hodnoty nastavené takým spôsobom, aby si bola schopná zapamätať množinu asociačných vzorov (vektorov). Ako bolo uvedené v predošlých článkoch o neurónových sieťach, jedná sa...

Hopfieldove neurónové siete

John Hopfield bol americký vedec, fyzik, tvorca Hopfieldových neurónových sietí. Jeho model predstavuje interpretáciu Sherringtonovho-Kirkpatrickovho a Isingovho modelu magnetika. Ide o model, ktorý je založený na fyzikálnom podklade tzv. spinových skiel. Pre ich zaujímavé...

Integrálny počet

Výpočet plôch a objemov je obrátenou operáciou k derivovaniu, čiže k procesu hľadania smerníc. Znie to divne, až nepredstaviteľne, ale je to tak. To je na celkom kalkule asi najzaujímavejšie, ale samozrejme nie určujúce....