Monthly Archive: apríl 2015

0

C++ bez pointerov I.

K najsilnejším nástrojom jazyka C/C++ patria pointery (pointer – smerník, ukazovateľ). Umožňujú priamu manipuláciu s pamäťou počítača, čo v normálnom režime neumožňuje žiadny iný programovací jazyk. Na druhej strane, to, že to ostatné jazyky...

Údržba kódu: Triedy a objekty

Podľa konvencie by trieda mala začínať zoznamom premenných. Na prvom mieste by mali byť verejné statické konštanty, ak nejaké obsahuje. Po nich by mali nasledovať statické premenné (dátové zložky) a po nich súkromné inštančné...

Údržba kódu: Komentáre

Akonáhle začneme písať komentáre v našom programe, jedná sa prakticky takmer vždy o naše slabé vyjadrovacie schopnosti. Všeobecné odporúčanie teda znie, vyhýbať sa komentárom, čo možno najviac ako je možné. V podstate to bolo...