Monthly Archive: máj 2015

C++ bez pointerov III.

V tejto časti je potrebné sa zmieniť o použití Garbage Collectora, aj napriek tomu, že použitie je jednoduché. Na začiatku je potrebné pripojiť hlavičkový súbor gc.h. Následne deklarovať objekt GCPTr, špecifikujúci typ dát na...

C++ bez pointerov II.

Implementácia Garbage Collectora metódou Reference counting v sebe zahŕňa okrem iného udržiavanie počtu pointerov, ktoré ukazujú na jednotlivé časti dynamicky alokovanej pamäte. Problém je v tom, že C++ nemá mechanizmus, ktorý umožňuje dať vedieť...