Monthly Archive: jún 2015

Premietanie priestoru na rovinu

V minulej časti bol popísaný postup ako vykresliť dvojrozmerné objekty na obrazovku počítača (na tzv. plátno). Takýto postup je priamočiary, to znamená, akýmkoľvek spôsobom zadáme súradnice objektu, na plátno vykresľujeme v tých istých súradniciach,...