Monthly Archive: september 2015

Zložitosť algoritmov

Pri analýze algoritmov sa bežne používa pojem zložitosti konkrétneho algoritmu. Vždy sa uvažuje, v akej zložitosti daný algoritmus pracuje. Zložitostí dokonca môže byť niekoľko. Ale, čo to vlastne znamená, keď povieme, že je niečo...

Analýza algoritmov

V dnešnej dobe existuje už pomerne obrovské množstvo algoritmov. Kedysi dávno ešte v prvopočiatkoch počítačov záležalo do veľkej miery na tom, ktorý typ algoritmu a aká implementácia sa použije, pretože počítače boli na dnešné...

Algoritmy

Ľudia od nepamäti používali určité postupy k tomu, aby vyriešili určité problémy. Samotná požiadavka riešiť problémy bola odjakživa daná inštinktívne. Nebolo potrebné explicitne vymedzovať problémy, pretože problémy boli súčasťou každodenného života. Človek bez ohľadu...