Monthly Archive: september 2016

Databázové systémy

Idea spracovávania informácií sa za celé polstoročie nijako výrazne nezmenila. Koncepčene je možné si predstaviť kartotéku so záložkami nad ktorou hľadáme nejaký jedinečný záznam. Samozrejme dnes si to je možné predstaviť pod mnohými vrstvami,...

Tok programu

V otázkach toku programu je situácia do veľkej miery definovaná procesorom počítačov. Procesor počítača ako taký poskytuje určité procesorové inštrukcie, ktoré umožňujú riadiť tok programu. Aj keď dnešné moderné programovacie jazyky majú vysokú mieru...

Menné priestory

Menný priestor je vymoženosť vlastná každému objektovo-orientovanému jazyku. Na prvý pohľad to možno trochu evokuje matematické priestory v zmysle napr. diskrétnej matematiky, kde určitá sada prirodzených čísel vymedzuje svojou existenciou jeden menný priestor, párne...

Úvod do programovacieho jazyka C#

Toho času je jazyk C# jeden z najúspešnejších programovacích jazykov súčasnosti. Programátorov z celého sveta si získal pravdepodobne svojou jednoduchosťou, prehľadnosťou, ale zároveň aj robustnosťou. Jazyk C# spolu s .NET frameworkom poskytujú pomerne rýchly...

Rozdiely medzi jazykmi C++ a C#

Kedysi dávnejšie ešte tesne pred koncom milénia existoval prakticky len jazyk C/C++ a v zásade ešte v zárodočných fázach jazyk Java, ale tento jazyk mal pôvodne slúžiť na programovanie vstavaných systémov spotrebnej elektroniky, takže...

Rozdiely medzi jazykmi C a C++

Všeobecne sa usudzuje, že jazyk C++ je objektovou nadstavbou, rozšírením jazyka C. Niektorí sa s týmto úsudkom nestotožňujú, na druhej strane bolo by veľmi trúfalé tvrdiť, že jazyk C nemá s jazykom C++ vôbec...

Postmoderna

Samotný názov evokuje niečo novodobé, novátorské, pokročilé, avšak nejedná sa o záležitosť len vyložene zo súčasnosti. Postmoderna pôsobila už koncom 60.rokov, kde už v tomto skorom období sa prekvapivo hudobný priemysel presýtil. Ako sa...