Monthly Archive: október 2016

Triedy a objekty

Ako už bolo viac-krát spomenuté, jazyk C/C++ je viac paradigmatický, obsahuje procedurálny prístup, ktorý je úplne neobjektový a obsahuje tiež objektový prístup. Navyše tieto prístupy je možné kombinovať. Jazyk C# je oproti tomu skutočne...

Databázový jazyk SQL

Databázový jazyk SQL vznikal vo firme IBM postupne v rokoch 1974-75, kedy sa vymedzil určitý počet príkazov, ktorými sa relačná databáza mala ovládať. Relačná databáza bola založená na relačnej algebre, ktorá vychádza z diskrétnej...