Monthly Archive: júl 2017

Ray Tracing: Lúče

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcich častiach ohľadne vektorov, v tomto prípade je potrebné nadviazať nad vektormi vo forme lúčov, teda obyčajných vektorov s nejakým začiatkom v súradnicovom systéme a nejakým smerom. Za týmto účelom...

Ray Tracing: Vektory

Vektory sú najdôležitejšou časťou metódy sledovania lúča, pretože ako už z názvu vyplýva, lúč predstavuje vektor. V niektorých 3D grafických systémoch sa používa na popis priestoru 4D vektor, teda 3D vektor v podobe súradníc...

Ray Tracing: Kostra programu

Výhodou implementácie globálnych zobrazovacích metód je okrem iného to, že nie je potrebné žiadne rozhranie pre styk s používateľom a daným programom vo forme nejakého grafického používateľského rozhrania (GUI). Jednotlivé obrazové výstupy sa zapisujú...

Globálne zobrazovacie metódy

Zobrazovanie klasickým spôsobom, ktorý bol uvedený v predošlých článkoch (a aj všetky ostatné, ktoré neboli uvedené, ale existujú) v sebe zahŕňa niekoľko nedostatkov. Nebolo možné efektívne zobrazovať prekrývajúce sa telesá, osvetľovanie bolo priamočiare s...