Monthly Archive: august 2017

HTML: Úvod

Doba od čias prvých internetových začiatkov sa zmenila. Kedysi neboli webové stránky tak rozšírené ako dnes a ak sa spomenul nejaký programátor, tak primárne vždy sa jednalo o programátora databázových systémov v lepšom prípade,...

Ray Tracing: Materiály

Zobrazovať v ray tracingu objekty bez nejakých ďalších špecifikácií zobrazenia poskytuje obraz, ktorý veľmi nezodpovedá realite. Práve z toho dôvodu boli vytvorené určité špecifické vlastnosti povrchu objektov, teda tzv. materiály, ktoré simulujú fyzikálnu realitu....

Ray Tracing: Pohľadový systém

Pohľadový systém je súčasťou každého trojrozmerného grafického programu. Potreba takéhoto systému stúpa v prípade, ak máme okrem klasického zobrazovacieho systému aj nejaké grafické používateľské rozhranie (GUI). V našom prípade, resp. v prípadoch základnej výstavby...

Ray Tracing: Antialiasing

Antialiasing je v podstate nosnou časťou ray tracingových programov. Vektorový formát obrazu poskytuje bezhraničné výstupy, teda výstupy obrazových formátov, ktoré neobsahujú „štvorčekový“ tvar obrazu. Konkrétne sa jedná o nasledujúci typ obrazu: (obrázok od Kevin...

Ray Tracing: Pridávanie objektov

V článku pre objekty sme si ukázali ako vytvoriť jednoduchý objekt gule. V tejto časti bude popísaný spôsob pridávania objektov do našej scény. Aj naďalej sa bude jednať len o jednoduché objekty gule. V...

Ray Tracing: Tieňovanie

Vo svete už pomerne ťažko nájdeme objekty, ktoré nie sú nejakým spôsobom osvetlené, pokiaľ sa priamo nejedná o absolútnu tmu. Takže objekty buď vrhajú nejaký tieň v rôznej forme, a/alebo daný objekt obsahuje vlastný...

Ray Tracing: Objekty

V reálnom svete môžme v prenesenom význame chápať svetlo ako zväzok lúčov, ktoré dopadajú na sietnicu oka a tým vidíme objekty okolo seba. Týmto spôsobom to funguje aj v ray tracingu v tom duchu...