Monthly Archive: február 2018

Idea univerzity II.

V minulej časti boli popísané niektoré aspekty filozofie univerzity. V zásade by bolo možné povedať, že každá vôľa k vzdelávaniu je kultiváciou ducha, smerovanie od určitých jednotlivostí k celku. Teda, v tomto kontexte je...

Idea univerzity I.

Dnes sa často stretávame s tým, že hodnoty univerzity sú degradované, bagatelizované. Žijeme v informačnej dobe, v dobe o ktorej ľudia skôr narodení len snívali. Technologický postup sa dostal do takej úrovne, že dnes...

O filozofii

Každému sa občas stalo, že premýšľal nad vecou z viacerých strán a pýtal sa na zmysel svojich záverov. Niekedy našiel správnu odpoveď hneď, niekedy po dlhšom čase a stávalo sa, že správnu odpoveď nachádzal...

Necvičte, necvičte, necvičte

Určite sa vám niekedy stalo, že ste chceli niečo zahrať a nepodarilo sa vám to. Každý, aj učiteľ gitary radí, že je potrebné veľmi veľa cvičiť. Samozrejme, nie je možné získať určitý návyk bez...