Monthly Archive: marec 2018

Modularita študijných odborov

Dnešný vysokoškolský študijný systém je založený na 3-stupňovom systéme, ktorý je súčasťou tzv. Bolonského procesu. Je to iniciatíva európskych štátov, ktorej cieľom je harmonizovanie akademických titulov a charakteru štúdia jednotlivých odborov. Výsledkom by mala...

Q.E.D.

Tento článok nadviaže na predchádzaujúce články ohľadom ideí univerzity. Ako už z názvu vyplýva, Q.E.D. z latinčiny „quod erat demonstrandum“ znamená v preklade „čo bolo treba dokázať“. Je to slovné spojenie, skratka, ktorá sa...