Author: Martin Timothy Timko

Umelá osobnosť

Ľudskú bytosť je možné hodnotiť podľa rôznych kritérií. Jedným z týchto kritérií je pomerne subjektívna charakteristika osobnosti človeka. Na druhej strane aj ostatné psychometrické charakteristiky vykazujú podobný stav. Pokiaľ neurovedci nenájdu presné ložiská v...

O psychológii

Psychológiu je možné považovať za jednu z najmladších sociálnych vied. Na druhej strane práve vďaka rýchlemu vedecko-technickému pokroku sa dostala na pomerne vysokú vedeckú úroveň. Napriek tomu je psychológia vo všeobecnosti považovaná za „nevedeckú...

Modularita študijných odborov

Dnešný vysokoškolský študijný systém je založený na 3-stupňovom systéme, ktorý je súčasťou tzv. Bolonského procesu. Je to iniciatíva európskych štátov, ktorej cieľom je harmonizovanie akademických titulov a charakteru štúdia jednotlivých odborov. Výsledkom by mala...

Q.E.D.

Tento článok nadviaže na predchádzaujúce články ohľadom ideí univerzity. Ako už z názvu vyplýva, Q.E.D. z latinčiny „quod erat demonstrandum“ znamená v preklade „čo bolo treba dokázať“. Je to slovné spojenie, skratka, ktorá sa...

Idea univerzity II.

V minulej časti boli popísané niektoré aspekty filozofie univerzity. V zásade by bolo možné povedať, že každá vôľa k vzdelávaniu je kultiváciou ducha, smerovanie od určitých jednotlivostí k celku. Teda, v tomto kontexte je...

Idea univerzity I.

Dnes sa často stretávame s tým, že hodnoty univerzity sú degradované, bagatelizované. Žijeme v informačnej dobe, v dobe o ktorej ľudia skôr narodení len snívali. Technologický postup sa dostal do takej úrovne, že dnes...

O filozofii

Každému sa občas stalo, že premýšľal nad vecou z viacerých strán a pýtal sa na zmysel svojich záverov. Niekedy našiel správnu odpoveď hneď, niekedy po dlhšom čase a stávalo sa, že správnu odpoveď nachádzal...

Necvičte, necvičte, necvičte

Určite sa vám niekedy stalo, že ste chceli niečo zahrať a nepodarilo sa vám to. Každý, aj učiteľ gitary radí, že je potrebné veľmi veľa cvičiť. Samozrejme, nie je možné získať určitý návyk bez...

Moja intuitívna koncepcia hrania

Človek počas hrania na gitare prechádza rôznymi obdobiami. Inak vníma svoju hru vo svojich začiatkoch hrania, inak v čase stagnácie a napokon v nejakej vrcholnej forme. V každom prípade pri svojej hre prechádza etapami,...

Hranie má prinášať radosť

Možno sa vám niekedy stalo, že ste hrali na gitare a neprinášalo vám to radosť. V začiatkoch hrania to človeka nadchne a drží nejaký čas, takže nepociťuje nejaké frustrácie. Až po dlhšom čase hrania...