Category: Filozofia

Modularita študijných odborov

Dnešný vysokoškolský študijný systém je založený na 3-stupňovom systéme, ktorý je súčasťou tzv. Bolonského procesu. Je to iniciatíva európskych štátov, ktorej cieľom je harmonizovanie akademických titulov a charakteru štúdia jednotlivých odborov. Výsledkom by mala...

Q.E.D.

Tento článok nadviaže na predchádzaujúce články ohľadom ideí univerzity. Ako už z názvu vyplýva, Q.E.D. z latinčiny „quod erat demonstrandum“ znamená v preklade „čo bolo treba dokázať“. Je to slovné spojenie, skratka, ktorá sa...

Idea univerzity II.

V minulej časti boli popísané niektoré aspekty filozofie univerzity. V zásade by bolo možné povedať, že každá vôľa k vzdelávaniu je kultiváciou ducha, smerovanie od určitých jednotlivostí k celku. Teda, v tomto kontexte je...

Idea univerzity I.

Dnes sa často stretávame s tým, že hodnoty univerzity sú degradované, bagatelizované. Žijeme v informačnej dobe, v dobe o ktorej ľudia skôr narodení len snívali. Technologický postup sa dostal do takej úrovne, že dnes...

O filozofii

Každému sa občas stalo, že premýšľal nad vecou z viacerých strán a pýtal sa na zmysel svojich záverov. Niekedy našiel správnu odpoveď hneď, niekedy po dlhšom čase a stávalo sa, že správnu odpoveď nachádzal...