Category: Matematicko-počítačové modelovanie

Asociačné pamäte

Asociačná pamäť neurónovej siete je sieť, v ktorej sú váhové hodnoty nastavené takým spôsobom, aby si bola schopná zapamätať množinu asociačných vzorov (vektorov). Ako bolo uvedené v predošlých článkoch o neurónových sieťach, jedná sa...

Hopfieldove neurónové siete

John Hopfield bol americký vedec, fyzik, tvorca Hopfieldových neurónových sietí. Jeho model predstavuje interpretáciu Sherringtonovho-Kirkpatrickovho a Isingovho modelu magnetika. Ide o model, ktorý je založený na fyzikálnom podklade tzv. spinových skiel. Pre ich zaujímavé...

Integrálny počet

Výpočet plôch a objemov je obrátenou operáciou k derivovaniu, čiže k procesu hľadania smerníc. Znie to divne, až nepredstaviteľne, ale je to tak. To je na celkom kalkule asi najzaujímavejšie, ale samozrejme nie určujúce....