Writer Blog Blog

Malá nočná hudba

Toto bude skôr určitý podnet ako nejaký článok. Spomenul som si, v prvopočiatkoch hrania, že akonáhle som prvý krát chytil do ruky gitaru a zahral na nej jeden až dva tóny, tak sa mi...

Zakladáme skupinu

Určite ste niekedy mali záujem hrať v nejakej skupine. Hranie samostatne má svoje veľké výhody. Nemusíte sa nikomu podriaďovať a kontrolovať priebeh tvorby. Osobne som mal skúsenosť len s jednou amatérskou skupinou, ale napriek...

ASP.NET MVC

Tvorba webových stránok sa od vzniku internetu výrazne zmenila. V prvopočiatkoch vývoja sa do veľkej miery jednalo len o prezentačnú vrstvu v podobe HTML, neskôr sa k tomu pridružili šablóny v podobe kaskádových štýlov...

SQL Server: Entity Framework

Predtým než neexistoval Entity Framework programátori používali rôzne verzie ADO.NET, predtým ADO (OleDb), ODBC alebo v začiatkoch 90.rokov aj surové dáta prostredníctvom nejakého priameho programového rozhrania API. Postupom času a najmä s rozvojom objektovo-orientovanej...

SQL Server: ADO.NET

ADO.NET je objektovo-orientovaná množina knižníc, ktorá poskytuje manipuláciu s dátovými zdrojmi. Štandardne sa považuje za dátový zdroj nejaká databáza, ale môže to byť aj nejaký obyčajný text, dokument programu Microsoft Excel alebo XML súbor....

JavaScript: Formuláre a formulárové polia

Formulárové ovládacie prvky patria k štandardnej sade všetkých moderných programovacích jazykov. JavaScript ako programovací jazyk neobsahuje ovládacie prvky, ale rozširuje funkcionalitu HTML ovládacích prvkov. Existujú niektoré ďalšie HTML/CSS/JS knižnice, ktoré poskytujú esteticky prívetivejší vzhľad...

JavaScript: Document Object Model (DOM)

Predchádzajúce časti pozostávajú zo základných princípov jazyka JavaScript, pomocou ktorých sme schopní riešiť základné programátorské úkony. Avšak problém spočíva v tom, že najskôr potrebujeme s danými objektmi v internetovom prehliadači a teda našej HTML...

JavaScript: Udalosti

Ak chceme vytvoriť nejakú reakciu na stlačenie tlačidla, musí existovať nejaký mechanizmus, ktorý dané kliknutie na tlačidlo klávesnice alebo myši zaregistruje. Podobne ako mozog dokáže registrovať rôzne podnety z nášho okolia. Od čias prvopočiatkov...

JavaScript: Syntax

Písať programy v JavaScripte je možné pomocou HTML stránky v elemente script oddelene v externom súbore s príponou .js, podobne ako pri CSS štýle. Okrem toho je možné použiť niektoré online prekladače, napr. JSBin,...

JavaScript: Úvod

Kedysi dávnejšie bol jazyk JavaScript v pozadí hlavného programátorského prúdu, ale dnes je to jazyk ohľadne webového vývoja na prvom mieste. Jeho hlavnou výhodou bolo a stále je, že dokáže zefektívniť prácu na strane...